top of page
Blomma häggström_Bakgrund.jpg
Anna Häggstrm legitimerad psykoterapeut.

Varmt välkommen

Jag är legitimerad psykoterapeut och möter daglig människor med olika typer av problem. Många upplever att dom har fastnat, att det är svårt att komma vidare och att känslorna är alltför svåra att bära på egen hand. 

 

Jag arbetar med den välbeprövade och evidensbaserade metoden kognitiv beteendeterapi (KBT).  Med hjälp av denna metod vill jag tillsammans med dig utforma ett behandlingsupplägg som hjälper dig att nå det som är betydelsefullt för dig i ditt liv. Inom kognitiv beteendeterapi så ligger fokus framförallt på det som är svårt just nu i livet men för att förstå dig själv kan du också behöva prata om din barndom och tidigare erfarenheter i livet. 

Jag sitter centralt beläget i Uppsala på St Olofsgatan 32 e och erbjuder psykoterapi till barn, vuxna, par och familjer. 

Fästpunkt 2
pexels-sebastian-voortman-189349.jpg

Hur kan jag hjälpa dig?

Jag erbjuder psykoterapi till barn, vuxna, par och familjer. Jag erbjuder behandling inom bland annat nedanstående områden:

-       Ångest

-       Depression

-       Relationsproblem

-       Smärtproblematik

-       PTSD/trauma

-       Livskriser

-       Stressproblematik

-       Ätstörningar

-       Svårigheter i samband med neuropsykiatriska diagnoser

Fästpunkt 3
Fästpunkt 4

Om mig

Jag är socionom, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator samt legitimerad psykoterapeut med inriktning mot kognitiv beteendeterapi. Jag har varit yrkesverksam i 15 år och jag har arbetat med barn, ungdomar, familjer och par inom olika verksamheter sedan 2007. För närvarande är jag, förutom min verksamhet i egen firma, anställd inom Barn och ungdomspsykiatrin i Uppsala där fokus ligger på behandling riktat till barn, ungdomar och föräldrar. Vanligt förekommande problematik är olika typer av ångesttillstånd, depression och trauman. 

Jag har vidare utbildning inom Traumafokuserad KBT

(TF-KBT) som är en evidensbaserad behandlingsmetod riktad till barn och ungdomar som har upplevt trauma. Jag är även van att arbeta med Prolonged exposure (PE) som är en metod riktad till vuxna med PTSD-problematik.

För mig är samarbetsrelationen mellan dig och mig grunden för behandlingsarbetet där problembeskrivning och behandlingsplan formuleras gemensamt. Det är viktigt att du känner dig trygghet och tillit i mötet med mig. 

 

Anna-Häggström-Psykoterapi_2.jpg
Fästpunkt 5

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Kognitiv beteendeterapi är vanligtvis en korttidsterapi som kan variera mellan 10-20 sessioner beroende på problematik. Vid en mer omfattande och långvarig problematik kan dock en längre behandling behövas. Jag arbetar med KBT men har en interaktiv syn på psykoterapi varav även andra synsätt kan vara användbara och inkluderas i behandlingen. 

 

Så går det till

Om du funderar på att söka hjälp så tar du kontakt med mig via mail eller kontaktformuläret nedan. Vi ses för ett första möte. Vi träffas inledningsvis 1-3 gånger för att göra en bedömning om vad du behöver och hur ett upplägg skulle kunna se ut för dig. 

 

Priser: 

Enskild session 1500 kr

Enskild session företag 1800 kr

Parterapi 1800 kr 

Varje besök pågår mellan 45-60 min

 

För alla tjänster gäller betalning mot faktura. Vid avbokning senare än 48 timmar innan avtalad tid debiteras full avgift. 

Fästpunk 6
bottom of page